INFORMÁCIE O TURNAJI 

Medzinárodný stolnotenisový turnaj jednotlivcov pre neregistrovaných a registrovaných  hráčov z dvoch posledných líg


Hlavný organizátor- Radoslav Raffaseder

Organizátor: Neregistrovaní stolnotenisoví hráči Malackí Sparťané

---------------------------------------------------------------------------------------------
Termín a miesto:
/27.4.2019 apríl/ v Malackách oproti športovej hale Malina v centre mesta.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Program turnaja:
07:45 - 08:30 hod. - prezentácia hráčov
08:30 - 09:00 hod. - losovanie hráčov do skupín, otvorenie turnaja
09:00 - 16:00 hod. - súťaž dvojhry v skupinách
16:00 - 19:00 hod. - súťaž dvojhry - vyraďovacia fáza (pavúk)
19:00 - 20:00 hod. - vyhodnotenie turnaja, odovzdávanie cien najlepším po 20:00 hod. -
tlačová konferencia v bare
Časový program je iba informatívny. Organizátor, v prípade časového sklzu alebo podľa
počtu prihlásených, môže zmeniť systém turnaja.


Ceny:
1. miesto - pohár+prekvapenie
2. miesto - pohár +prekvapenie
3. miesto - pohár +prekvapenie
4. miesto - pohár útechy +prekvapenie
Systém turnaja:
Bude sa hrať podľa 2 - stupňového modelu:
 1. súboje v základných skupinách
 2. vyraďovacia fáza (pavúk)
1. ZÁKLADNÉ SKUPINY:
Hrá v ôsmich základných skupinách na 7 stoloch systémom každý s každým (v každej
skupine bude maximálne 8 hráčov), na 2 sety. Maximálny počet hráčov, ktorí môžu hrať
v turnaji je 56.
Podľa počtu prihlásených
O víťazoch v základných skupinách rozhodnú tieto kritéria:
 1. najvyšší počet získaných bodov
 2. najvyšší počet vyhratých setov
 3. najmenší počet prehratých setov
 4. vzájomné zápasy
2. VYRAĎOVACIA FÁZA (PAVÚK):
Prví štyria z každej skupiny postúpia do vyraďovacej fázy
Hrá sa systémom K.O., na tri víťazné sety,
---------------------------------------------------------------------------------------------
Kontakt:
Raffaseder Radoslav
email: raffaseder@dosan.sk
tel: 0905 467 786
---------------------------------------------------------------------------------------------
Prihlášky:
V prihláške je treba uviesť aj konkrétnu ligu, ktorú hráč hrá
v akom oddieli a okrese
Záväzné prihlášky na turnaj je možné posielať cez prihlasovací formulár,
emailom raffaseder@dosan.sk alebo telefonicky 0905/467786
Záujemci sa musia vopred prihlásiť (cez online registráciu, emailom alebo telefonicky),
nakoľko počet hráčov na turnaji je limitovaný. Po prihlásení Vám príde email o potvrdení
registrácie. Po zlých skúsenostiach z predchádzajúcich turnajov nastala zmena -
prihlásený hráč musí zaplatiť štartové na účet a až potom bude zapísaný na súpisku
turnaja. Štartové je treba uhradiť na číslo účtu SK1475000000004001103130. Pri úhrade treba
do poznámky napísať meno hráča. Je možné sa prihlásiť aj na mieste, avšak iba za
predpokladu, že nebude dostatočný počet prihlásených hráčov.


Podmienky turnaja:
Organizátor si vyhradzuje právo upresňovať podmienky turnaja.Turnaj je
určený pre neregistrovaných hráčov a hráčov z dvoch
posledných regionálnych líg. Odregistrovaní hráči z vyšších súťaží
taktiež nemajú dovolené hrať, takže sa neprihlasujte budeme to prísne
kontrolovať. Ak sa tak stane budete vylúčení z turnaja . Súťažia spoločne muži,
ženy a mládež. Detské kategórie nie sú. Budeme striktne dbať na dodržiavanie
stanovených pravidiel !!! Organizátor môže skontrolovať správnosť údajov neznámych
hráčov podľa OP. Ak príde k porušeniu týchto pravidiel, bude hráč diskvalifikovaný.
Online registrácia https://stolnotenisovyturnaj.eu/terminy-turnajov/april-2019/27-04-malacky/prihlasovanie-na-turnaj
Zoznam prihlásených hráčov na turnaj - https://malacky.webnode.sk/zoznam-prihlasenych-hracov/
---------------------------------------------------------------------------------------------
Štartové:
pre účastníkov turnaja 9 € - v cene je občerstvenie - menu (1 x grilované kurča + 1 x
10° pivo alebo 1 x 0,5 L nealko)
Samozrejme počas turnaja bude v prevádzke bufet priamo v hale.
Už teraz sa tešíme a veríme, že aj vy :-)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Upozornenie:
Turnaj nie je poistený - každý účastník štartuje na vlastné nebezpečie s vedomím svojho
zdravotného stavu a prípadné poistenie si zabezpečuje individuálne.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlásenie:

Prihlásením na turnaj dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov novelizovaný zákonom č. 84/2014. Vyhlasujem, že som fyzicky spôsobilý/á/ absolvovať stolnotenisový turnaj a zúčastňujem sa ich na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť. Beriem na vedomie, že organizátor nezodpovedá za stratu osobných veci. Účastník turnaja je povinný zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornenie:

Turnaj nie je poistený - každý účastník štartuje na vlastné nebezpečie s vedomím svojho zdravotného stavu a prípadné poistenie si zabezpečuje individuálne. Vážení účastníci stolnotenisového turnaja, na tomto podujatí v priestoroch telocvične sa budú vyhotovovať obrazové snímky (fotografia) a obrazovo - zvukové záznamy (kamerový záznam) za účelom prezentácie, marketingové a mediálne účely. Vstupom do tohto priestoru dávate súhlas organizátorom stolnotenisového turnaja v Sološnici, na filmovanie, fotografovanie a zvukové nahrávanie svojej osoby, ako aj na mediálne použitie takýchto záznamov podľa zváženia organizátora. V prípade nesúhlasu sa treba obrátiť na člena organizačného výboru. Súhlas je daný na dobu neurčitú - aby bol účel splnený a dobu archivácie v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archíve a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Sponzori podujatia:Mesto Malacky v mene primátora Juraja Říhu,  Miro Kožuch ,

Poháre

Kontakt

Malackí spartani

Malé námestie 77, 90101 Malacky

+421 905 467 786

raffaseder@dosan.sk